Cypern godkände Lissabonfördraget

Cypern godkände på torsdagen EU:s Lissabonfördrag i en parlamentsomröstning. Cypern blev därmed det 20:e EU-landet som godkänt fördraget.

Hittills är det bara Irland som sagt nej till fördraget i en folkomröstning, men också i Tjeckien, Tyskland och Polen har processen med att godkänna fördraget bromsats upp.

I Sverige lämnade regeringen på torsdagen en proposition till riksdagen om att godkänna EU-fördraget. Planen är att riksdagen ska fatta beslut den 20 november.