Vänsterpartiet vill ha åldersgräns på Treo

Vänsterpartiet vill ha en åldersgräns på 18 år för att få köpa vanliga receptfria läkemedel som Alvedon och Treo.

I en partimotion hävdas att missbruk av läkemedel är vanligt bland ungdomar, bland annat blandas smärtstillande tabletter med alkohol.

Motionen från vänsterpartiet ska behandlas av riksdagen under hösten.