Svensk forskare:

Höga matpriser beror inte på biobränslet

Användningen av biobränsle, till exempel etanol, har fått matpriserna i världen att stiga med 75 procent. Det hävdas i en ännu opublicerad rapport från Världsbanken. Pål Börjesson, docent i miljö- och energisystemanalys vid Lunds universitet ifrågasätter det rimliga i siffrorna.

– Jag känner att det är ett direkt felaktigt sätt att räkna på, när man hävdar att det är biodrivmedel eller biobränslen har den stora effekten på matpriserna.

– Det finns en mängd andra orsaker till de ökade matpriserna. Inte minst oljeprisets ökning som slår igenom väldigt mycket när det gäller produktion av livsmedel, säger Pål Börjesson.

Men hur har Världsbanken räknat tror du?

– Jag tror man har räknat på den så kallade marginaleffekten, att man helt enkelt antar att all ökad produktion av biobränslen och biodrivmedel tränger ut livsmedelsproduktion, säger Pål Börjesson.

Det är den brittiska tidningen The Guardian som har kommit över en rapport från Världsbanken. Rapporten slår fast att den ökade användningen av grödor och säd till drivmedel eller biobränslen ligger bakom de kraftiga höjningarna av matpriserna i världen sedan 2002. 

Odlandet av biobränsle har höjt matpriserna med 75 procent enligt den ännu ej publicerade rapporten.  

Pål Börjesson, docent i miljö- och energisystemanalys vid Lunds universitet. Han säger att ungefär en procent av den globala åkermarken används till drivmedel eller biobränslen och han medger att det har en viss effekt på matpriserna.

– Jo, det har en viss påverkan, till exempel i USA har det en större påverkan eftersom en ganska stor del av deras majsproduktion går till biodrivmedelsproduktion.

– Regionalt kan det ha en större konsekvens men tittar man globalt så är det fortfarande en väldigt liten del av den totala spannmålsproduktionen som används för energi-ändamål, säger Pål Börjesson.

Anna-Karin Ivarsson
anna-karin.ivarsson@sr.se