Minprojekt i Somalia återupptas

Räddningsverket återupptar sitt minprojekt i Somalia. Det avbröts för en vecka sedan när beväpnade islamister kidnappade en svensk och en dansk man. De frigavs samma dag oskadda.

Tillsammans med uppdragsgivaren har Räddningsverket gått igenom vad som hände och kommit fram till att arbetet kan fortsätta.

Verket har skärpt sina säkerhetsrutiner. Minprojektet i Somalia ska pågå åtminstone året ut.