Många nolltaxerare bland 70-talisterna

Det är betydligt vanligare med nolltaxerare, det vill säga personer som inte betalar någon skatt, bland 70-talister än bland personer födda på 40-, 50- och 60-talen. Det visar en granskning från Skatteverket.

– Om man jämför med andra generationer så är det många fler bland 70-talisterna som synes på något sätt underhålla inkomster, säger Eva Bergholm Guhnby, projektledare för granskningen.

Hur tolkar ni det här?

– Det är möjligt att skattemoralen har sjunkit och att det kan vara okunskap. Men de här är ändå över 30 år så man borde inte vara okunnig om att man ska deklarera de inkomster man har.

Orsaken till nolltaxeringen kan vara att generationen känner missnöje men också är rädda för att bli snuvade på välfärden, inte minst när 40-talisterna snart går i pension.

Det säger framtidsstrateg Daniel Salzer som har studerat värderingar hos olika generationer på forskningsförtaget Kairos Future.

– Jag tror att det finns en oro för att man kommer att bli snuvad på en massa välfärd och man har högre krav på livet och tycker att man inte fått ut så mycket av välfärdsstaten som tidigare generationer fått, säger Daniel Salzer.

Kostsamma pensionsavgångar, men också en generation som betraktar ett fuskande etablissemang med stort missnöje, som sedan tänker att kan de, så kan jag.

Daniel Salzer som undersökt trender och värderingar hos olika generationer ser också 70-talisterna som en generation med fler möjligheter än sina föregångare. De har också högre krav på sig själva och livet. Samlat kan det här tas som förklaringar till varför en del 70-talister har det lite si och så med skattemoralen.

Skatteverket har i en granskning nämligen upptäckt att antalet nolltaxerare sticker ut just i den här generationen. Skatteverket har hittat 46 000 70-talister som, trots att de uppgett sig vara utan inkomst, ändå har pengar att röra sig med och som till exempel köpt lägenhet eller bil, eller betalar till en pensionsförsäkring.

Många av fifflarna kan nu räkna med att bli upptaxerade, säger Eva Bergholm Guhnby, på Skatteverket.

– Är det så man undanhållit mer än ett prisbasbelopp i skatt så går vi vidare med brottsanmälningar.

– Det är klart att det här är svartarbete det är frågan om. Det kan även vara olika näringsidkare som medvetet ställer sig utanför och redovisar inte som andra, säger Eva Bergholm Guhnby.

Bland 40-taliserna är motsvarande nolltaxerare bara några tusen. Av 50-talisterna 18 000 och bland de födda på 60-talet är det 28 000 som nolltaxerar trots att de har det som Skatteverket kallar en aktiv ekonomi. Skatteverket ska i höst analysera vad det egentligen beror på att fler 70-talister nolltaxerar.

Bland 70-talister själva, som Murielle Grudet, Svante Sahlström och Daniel Bergman, råder det delade meningar.

– Jag känner ingen, så vitt jag vet, som gör så. Men jag tror vi är en frihetsgeneration, om det kan ha någonting med det att göra vet jag inte, säger Murielle Grudet.

– Möjligtivs kan det vara så att 70-talisterna är mer rörelsebenägna och rör sig utanför Sveriges gränser och därmed kanske har pengar på andra ställen eller kommer runt skatteproblematiken, säger Svante Sahlström.

– Bland mina vänner så följer alla, så vitt jag vet, normen och deklarerar, säger Daniel Bergman.

Så det här med att nolltaxera för att spara lite slantar är främmande?

– Ja, för mig skulle det vara det, absolut.

Men om 70-talisterna fuskar så kommer nog 80-talisterna snart att sticka ut ännu mer, tror framtidsstrategen Daniel Salzer.

– Den här trenden mot en mycket mer individualistisk livsstil och hållning inför sig själva och samhället är ju ännu starkare bland 80-talisterna.

Anna Eriksson
anna.eriksson@sr.se 

Henrika Åkerman
henrika.akerman@sr.se