Kräftbrist hotar i svenska sjöar

Nu börjar signalkräftan försvinna i många svenska sjöar. Fiskeriverket utreder om det kan handla om klimatförändringar eller en ny kräftsjukdom.

– Det har ju varit tomt i burarna, det har inte varit nånting nästan de två-tre sista åren - en fem-sex kräftor totalt, säger Roland Vidlund som är yrkesfiskare på Adelsö i Mälaren utanför Stockholm. Han har sedan 1980-talet fiskat signalkräftor - men det är det snart slut med.

1997 fick fiskaren Roland Vidlund  upp 619 kilo signalkräftor ur Mälaren. Tio år senare, förra året, fick han bara fem kräftor totalt. Och nån större fångst väntar han inte i år.

– Att den kan försvinna så fort är svårt att fatta, tycker Roland Vidlund.

Signalkräftan är idag den vanligaste kräftan i svenska sjöar. Den har som bärare av kräftpesten slagit ut den svagare flodkräftan på många håll. Själv är den motståndskraftig och har klarat sig bra mot den farsoten.

Men nu konstaterar Fiskeriverket att det runt om i cirka 400 sjöar söder om Dalälven är något på gång.

– Antingen finns det inga kräftor alls eller också finns det inga små kräftor, alltså det kommer inga nya kräftor. Det finns bara stora. Och det är oroande, att populationen är på väg bort och att det sprider sig till andra vatten, säger forskaren Erik Pettersson på Sötvattenlaboratoriet.

Men vad handlar det här om egentligen?

– Ja, det är det vi inte vet. Det kan handla om en slags sjukdom. Det finns massor av förklaringar, klimatförändring försurning, algblomning och allt möjligt. Men det som är konstigt är att det kan finnas bra och dåliga vatten intill varann och i stora sjöar kan det finnas olika slags vatten, säger Erik Pettersson.

Precis samma märkliga bortfall av signalkräftor har upptäckts de senaste åren i Finland och Österrike.

I Sverige försöker forskare tillsammans med Fiskeriverket nu klarlägga vad det är som händer. Men att det är kräftpesten som har drabbat signalkräftan tror inte Erik Petersson på Fiskeriverket.

Det enda som är säkert är att importen av kräftor - som idag utgör 75 procent - kan komma att öka. Sedan tidigare finns det ont med flodkräftor, och om nu signalkräftan också börjar försvinna så kan det innebära brist på svenska kräftor i framtiden.

– Ja, ska man måla allting i svart så kan det ju bli väldigt dåligt, säger Erik Pettersson på Fiskeriverket

Anna Eriksson
anna.eriksson@sr.se

Yrkesfiskare Rolands Vidlunds lokala statistik över hans eget kräftfiske utanför Adelsö:

1996 - fick han 494 kg signalkräfta

1997 - 619 kg

1998 - 276 kg

1999 - 253 kg

2000 - 17 kg

2001 - 116 kg

2002 - 166 kg

2003 - 1,7 kg

2004 - 7 stycken signalkräftor

2005 - 3 stycken

2006 - 5 stycken