Särskild granskare utreder forskningsfusk

Regeringen kommer att föreslå en helt ny organisation som ska utreda forskningsfusk. Den nya instansen, med vetenskapsmän som utredare, planeras kunna börja sitt arbete redan vid årsskiftet.

Sverige saknar en oberoende granskare som kan upptäcka forskare som fuskar. Men nu ska det bli ändring på det.

I regeringens forskningsproposition i oktober kommer forskningsminister Lars Leijonborg (fp) att föreslå en särskild organisation. Det skriver Svenska Dagbladet.

Hittills har varje enskild högskole- och universitetsrektor haft ansvar för att utreda oegentligheter. Men systemet har fått kritik eftersom rektorerna kan uppfattas som jäviga.