Signalspaning nödvändigt enligt ÖB

Uppdaterad 16:45
FRA:s signalspaning, som innebär rätt till kontroll av all data och teletrafik till och från Sverige, är en förutsättning för att det svenska försvaret ska kunna delta i internationella insatser. Det säger ÖB Håkan Syrén i en kommentar till debatten om FRA:s verksamhet.

När Sverige skickar soldater till exempelvis Afghanistan är det nödvändigt med underrättelser från FRA enligt Håkan Syrén.

– Ska vi kunna ta rimliga risker, ska vi kunna uppträda proffesionellt, ska vi uppträda med rimliga styrkeförhållanden, så måste vi ha uppgifter om motståndare eller den situation som vi ska gå in i. Ett medel för att få den rimliga balansen är signalspaning, säger Håkan Syrén.

Så FRA behövs för att ni ska kunna göra de bedömningar som försvaret behöver?

– Så har det varit sedan Kalla kriget och så kommer det att fortsätta att vara.

Riksdagens beslut som ger FRA rätt att avlyssna all kabelbunden data och teletrafik till och från Sverige fortsätter att vålla kraftig diskussion. Håkan Syrén framhåller att försvaret endast är kund hos FRA och lägger beställningar på underrättelseuppgifter.

Försvaret skulle inte klara sitt uppdrag utan FRA:s signalspaning och Håkan Syrén vet inte vad som skulle hända om FRA:s verksamhet skulle stoppas.

– Det är svårt att säga. Den dagen den sorgen. Då får man ta andra risker eller uppträda på ett annat sätt. Eller försöka få informationen på ett sätt som jag inte har någon uppfattning om i dag, säger Håkan Syrén.

Försvaret är endast kund hos FRA säger Håkan Syrén och lägger beställningar på underrättelseuppgifter.

Socialdemokraten Håkan Juholt sitter i försvarsberedningen. Han tycker att det finns stora brister i regeringens förslag om FRA som ger tillåtelse att avlyssna all data och teletrafik.

Men socialdemokraterna är beredda att ställa upp om regeringen vill göra förändringar via en blocköverskridande överenskommelse. Juholt håller med ÖB om att Sverige måste ha FRA för att samla in uppgifter.

– Självklart så ska man noga kunna studera människor som misstänks för att planera brott eller har utfört brott. Men det måste finnas misstanke om brott, inte det allmänna, att studera all möjlig mejltrafik. Det har vi sagt nej till hela tiden, säger Håkan Juholt, socialdemokrat i försvarsberedningen

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se