Östros kritiserar regeringens reformer

Socialdemokraterna vill fortsätta satsningarna på arbetslinjen, alltså att få fler personer i arbete. Thomas Östros menar att regeringens arbetsmarknadsreformer gör folk rädda.

Till skillnad mot regeringen föreslår inte Socialdemokraterna nya skattesänkningar, utan vill istället prioritera utbildnings-insatser och satsningar på fler åtgärder för de arbetslösa.

Det framkom vid socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Almedalen på Gotland i dag.

– Vi tycker att man både ska stärka uppföljningen när man är arbetslös, och inte acceptera passivitet, samtidigt som man stärker erbjudandet. Jag vill ju se mer kvalificerade utbildningsinsatser till arbetslösa. Där är det ju skandalöst neddraget i dag. Så bra utbildningsinsatser mot bristyrken samtidigt som man är tydlig med kravet att man bör ta de erbjudanden som man får, säger Thomas Östros.

Socialdemokraterna betonar också att de som arbetar måste arbeta mer och längre, annars blir det svårt att klara välfärden på sikt.

– Vi har ju nu en situation där nästan en halv miljon har lämnat arbetslöshetsförsäkringen. De har bara socialbidraget som skydd. Det kommer att minska Sveriges ekonomiska tillväxt, för att folk blir rädda och kräver skydd mot internationell konkurrens, när man inte ens är försäkrad mot arbetslöshet, säger Thomas Östros.

Vilka fler försäkringar vill du återställa?

– Jag är djupt bekymrad över den utveckling där cancersjuka människor inte kan lita på sjukförsäkringen. Exempel från den senaste veckan visar att regeringens reformer är helt fel i många stycken och gör människor rädda. Det skapar mindre dynamik och ett sämre samhälle, säger Thomas Östros, socialdemokraternas ekonomiska talesman.

Micael Kallin
micael.kallin@sr.se