Afrika i fokus på G8-möte

På G8-mötet i Tokyo i Japan på måndagen så stod Afrika i fokus. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso sade att millenniemålen för Afrika kan gå att uppfylla till 2015.

Men Barroso slog också fast att G8-ledarna måste intyga att de tänker uppfylla uppsatta mål från tidigare möten.

För tre år sedan lovade ledarna för USA, Japan, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Kanada, Italien och Ryssland att skänka minst 25 miljarder dollar per år till Afrika.

År 2000 sattes åtta millenniemål upp. Den övergripande målsättningen är att fattigdomen ska halveras till 2015.