Svenskt Näringsliv stödjer höjd ränta

Riksbanken får fullt stöd för sin räntehöjning i förra veckan av förre riksbankschefen och nuvarande vd:n för Svenskt Näringsliv; Urban Bäckström.

– Ja, jag tycker de gör rätt. Nu är det nog bättre att vi ser till att de här oljepriserna och livsmedelspriserna som strömmar in över gränserna mot oss inte får slå rot, att inte det här spiller över på lönebildningen, så jag tror Riksbanken gör rätt.

Du förespråkar till och med ytterligare höjningar av reporäntan?

– Ja, de har ju pekat på att de kanske behöver göra någonting mer, och jag tror att det är helt rätt att tänka i de här banorna. Så jag stöttar det, inte bara för att jag har jobbat där tidigare utan för att jag tror att det alltid är bättre att göra lite nu, och anpassa hastigheten så att man inte kör i diket senare, säger Urban Bäckström.

Förra veckan höjde Riksbanken reporäntan till 4,5 procent, och samtidigt signalerade banken att det kan komma ännu fler höjningar redan i höst. De här tongångarna överraskade då marknaden.

Men på ett ekonomiskt seminarium på måndagen uttryckte både Urban Bäckström och gästande internationella toppekonomer stor oro över den tilltagande inflationen. Och de förutspådde just att många centralbanker tvingas till höga räntor för att komma till rätta med inflationsspöket.

Ett annat spöke som oroar ekonomerna är den internationella finanskrisen. Och för att motverka framtida eventuella kriser så föreslår Urban Bäckström två åtgärder.

– Först och främst är min utgångspunkt att det bästa för att hantera en finansiell kris är att se till att den aldrig uppkommer. Två saker för att se till att den aldrig uppkommer handlar om att dels kanske höja räntorna lite tidigare i konjunkturuppgången, även när inflationen är under kontroll, så att inte kreditexpansionen drar iväg. Och det andra är att få Riksbanken och Finansinspektionen att jobba bättre ihop, att vidta åtgärder tidigare med olika typer av policyåtgärder. Då kanske man ska överväga att slå ihop de två myndigheterna, säger Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv.

Micael Kallin
micael.kallin@sr.se