Lokala vårdavtal bättre än centrala

Fyra av landets 21 landsting hann bli klara med sjuksköterskornas lokala löneavtal innan semestrarna började. Efter att de lokala avtalen blivit klara står det klart att en barnmorska i till exempel Kalmar kan få upp emot 2 500 kronor mer i månaden under 2009.

Ann Sofie Tognér är ordförande för Vårdförbundet i Kalmar län och hoppas nu att kritiken mot det centrala avtalet nu ska avta.

– När man går ut i en vårdkonflikt skapas det stora förväntningar hos våra medlemmar men det vi kan se i dag när de lokala uppgörelserna har påbörjats så ser vi att resultatet blir bättre lokalt, säger Ann Sofie Tognér.

Jönköpings, Kalmars, Västerbottens och Hallands län landsting är de landsting som nu har kommit överens med Vårdförbundet om lokala löneavtal för sjuksköterskorna.

Det centrala avtalet som skrevs mellan Vårdförbundet och arbetsgivarsidans Sveriges Kommuner och Landsting säger bland annat att sjuksköterskor med ett års sammanhängande anställning ska få en lägstalön på 21 100 kronor i månaden från och med 1 mars nästa år.

Men i till exempel Hallands läns landsting säger det lokala avtalet att lägsta lönen ska gälla från och med den 1 juni i år oavsett hur länge man jobbat.

De lokala avtalen varierar från ettårsavtal med femprocentiga löneökningar i Kalmar och Hallands läns landsting till tvåårsavtal på ungefär tio procent i Jönköping och Västerbotten, då är de centrala siffrorna om 9 procent på tre år inräknade.

Att det varierar beror bland annat på hur långt man hade kommit med lokala förhandlingar innan konflikten tidigare i år bröt ut.

I Kalmar till exempel hade man redan ett avtal för 2007 och 2008. I det lokala avtalet i Kalmar så ska man prioritera sjuksköterskor med specialistkompetens, en barnmorska som idag har 25 500 kronor i månaden ska 2009 kunna få cirka 28 000 kronor i månaden hoppas det lokala facket där.

I Jönköping var man först ut med ett lokalt löneavtal, Mats Hoppe är personaldirektör i landstinget i Jönköpings län.

– Vi såg det som en bra signal att snabbt när konflikten var över visa hur det lokala utfallet skulle bli, säger Mats Hoppe.

Malin Marcko
malin.marcko@sr.se