Avloppsvatten släpps ut i Östersjön

De mellan 250 och 300 stora kryssningsfartyg som besöker Östersjön varje år släpper ut sitt toalett- och avloppsvatten helt utan rening. Det hävdar Världsnaturfonden som förgäves krävt rederierna på en förklaring.

Lasse Gustafsson är generalsekreterare i Världsnaturfonden.

– De kryssningsrederier som trafikerar Östersjön varje år, det rör sig om 250 till 300 stora fartyg med tusentals passagerare.

– De väljer att släppa ut sitt avloppsvatten och sitt tvättvatten rakt ut i Östersjön trots att det finns tekniska möjligheter att tömma sitt avlopp vid kaj när man ligger i Helsingfors eller i Stockholm eller i någon annan Östersjöhamn, säger Lasse Gustafsson.

Har ni påtalat det här för dem?

– Ja, vi har sökt kontakt med ett tjugotal av de största kryssningsrederierna som väljer att säga att det här är för tekniskt, det är för svårt, de hänvisar till sitt huvudkontor i Florida.

– Man väljer, vilket förvånar oss, att strunta i en fråga. Det känns speciellt besvärligt i en miljö som Östersjön som alla vet är ett av världens mest hotade ekosystem, säger Lasse Gustafsson.

Ägarna till de stora kryssningsfartygen bryter inte mot några regler när de släpper ut sitt orenade toalettvatten i Östersjön, bara de är tolv sjömil från land.

De internationella sjöreglerna enligt FN:s sjösäkerhetsorgan IMO tillåter denna form av utsläpp. Men förra året fick Världsnaturfonden ägarna till de stora färjorna som trafikerar Östersjön att gå med på att inte släppa ut orenat avloppsvatten.

Men de mellan 250 och 300 kyssningsfartygen vill alltså inte göra någon sådan frivillig uppgörelse.

Jämfört med utsläpp från till exempel jordbruket runt Östersjön är kryssningsfartygens utsläpp små, men Östersjön är så känsligt att det ändå kan få stora konsekvenser för havets ekosystem säger Lasse Gustafsson.

– Östersjön är ett av världens mest hotade ekosystem och det kan kollapsa vilken stund som helst. Övergödning är det absolut största hotet och toalettavfall i havet driver på den utvecklingen åt alldeles fel hål, säger Lasse Gustafsson.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se