Utegångsförbud hävs i palestinsk by

Den israeliska armén har hävt utegångsförbudet i den palestinska byn Nilin. I förra veckan skedde sammandrabbningar mellan den israeliska armén och palestinier vid byn, där bygget av den omdiskuterade israeliska barriären pågår.

När barriärbygget har avslutats i Nilin är barriären mellan israeliska och palestinska områden praktiskt taget klar.

I byn finns för närvarande en grupp svenskar som gör en dokumentärfilm.