Studie ska minska drunkningsolyckor

En ny studie kan leda till en minskning av antalet barn som dör i drunkningsolyckor. I förarbetet till sin studie har barnläkaren och professorn Staffan Janson sett att flera små barn de senaste åren har dött för att de har vistats i vatten, utan tillräcklig uppsikt.

– Man kanske överlåter bevakningen av små barn till andra barn, eller till släktingar som inte har dem under gripavstånd till exempel, säger Staffan Janson, barnläkare och professor i Karlstad.

2007 var det fem barn och ungdomar som dog i drunkningsolyckor i Sverige, den lägsta siffran någonsin, enligt Svenska Livräddningssällskapet.

De senaste tio åren har det varje år varit i snitt ungefär tio personer under 18 år, som har dött på grund av drunkning.

– Det är framför allt barn under fyra år som drunknar och det är tonåringar som drunknar ofta med alkoholproblematik.

För varje barn som dör av drunkning är det ungefär fyra barn som får bestående skador av drunkningsolyckor; ofta hjärnskador som kan leda till problem med att gå eller tala.

Nu vill Staffan Janson i detalj granska de senaste tio årens dödliga drunkningsolyckor. Studien görs i samarbete mellan Karlstads universitet och Räddningsverket.

Förhoppningen är att studien ska kunna visa på hittills dolda mönster kring olyckorna, vilket i förlängningen kan ge bättre förebyggande åtgärder.

– Det vi i Sverige har varit framgångsrika med under de sista 50 åren är kanske framför allt det passiva skyddet, att se till att det har funnits stängsel runt bassänger, att man har haft flytväst när man är ute på vattnet. Men vi kanske har gjort det vi kan i den vägen, säger Staffan Janson.

Men vi kanske inte har kommit hela vägen när det gäller information och undervisning?

– Det är möjligt att det är så.

Senast till våren ska Staffan Janson presentera resultatet av sin undersökning, och han hoppas att den kan bidra till att minska antalet barn som drunknar.

Svenska Livräddningssällskapet har länge arbetat för en nollvision när det gäller barndrunkningar, hittills utan att få direkt stöd för visionen från varken regeringen eller Räddningsverket, men Staffan Janson tror ändå att nollvisionen är realistisk.

– Det är möjligt att det är svårare när det gäller trafikolyckorna, men när det gäller drunkningsolyckor hos barn i alla fall, så tror jag nästan att vi skulle kunna komma ned till noll faktiskt, säger professor Staffan Janson i Karlstad.

Jens Möller
jens.moller@sr.se