Välfärdsforskare föreslår höjd skatt

Sverige måste höja skatterna för att kunna genomföra de satsningar på vård, skola och omsorg som alla partier vill ha. Den slutsatsen drar välfärdsforskaren Joakim Palme.

För att skatten för dem som tjänar mest inte ska bli orimligt hög, föreslår Joakim Palme att politikerna borde överväga platt skatt i stället.

Frågan om hur välfärden ska betalas om 10-15 år är ännu obesvarad, enligt Palme, som inte tror att det räcker att arbeta mer.

– Det finns inget parti som har svarat på den frågan. Jag tror inte att man kan klara det bara genom att få folk att jobba längre och mer, utan man behöver ta ut mer skatter för att finansiera de här åtagandena. Jag tror att om man ska öka skattenivåerna så måste man även platta ut dem. Så att man inte får orimliga marginaleffekter i ändarna på skattesystemet, säger Joakim Palme, vd för Institutet för Framtidsstudier.

Hur påverkar det fördelningen mellan de som tjänar mycket och de som tjänar lite?

– Man får samma procentsats, men det blir en mindre summa pengar för den som tjänar mindre och för den som tjänar mer blir det en större summa pengar i skatt. Omfördelningstanken är då att både hög- och låginkomsttagare har lika stor nytta av offentligt finansierad sjukvård, äldreomsorg och skola. Så att man ändå kan åstadkomma en omfördelning till förmån för de lägre inkomsttagarna.

Hur stora skattesatser handlar det om då?

– Om man räknar rakt av så blir det 40 procent kommunalskatt för att klara av de här kommunala åtagandena på välfärdstjänstområdet. Men det kan vi påverka genom att vi ökar arbetsutbudet. Att vi jobbar tidigare, jobba fler timmar och vi jobbar längre i livet. Den storleken på utmaningar har vi framför oss, säger Joakim Palme.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se