G8-mötet

Sanktioner mot ledare i Zimbabwe

Vid G8-mötet i Japan har stats- och regeringscheferna enats om att införa riktade sanktioner mot ledande personer i Zimbabwe. Någon närmare förklaring till vad det konkret kan innebära, förutom att det handlar om ekonomiska sanktioner, gavs inte.

Storbritanniens premiärminister Gordon Brown sade i en kommentar till det gemensamma uttalandet att det visar att det internationella samfundet står enat mot president Mugabes regering i Zimbabwe.