Malmberg blir ny Barnombudsman

Regeringen utser på torsdag Fredrik Malmberg till ny Barnombudsman. Han var tidigare ordförande i liberala ungdomsförbundet, och före detta stabschef hos folkpartiledaren Lars Leijonborg. Malmberg har de senaste sju åren arbetat inom Rädda Barnen, bland annat som Sverigechef.

– Jag tycker att den viktigaste frågan att driva handlar om att de barn som är allra mest utsatta i Sverige ska få en röst, att vi lyssnar på dem bättre än vad vi gör idag, säger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen, som är en myndighet, har funnit sedan 1993. Fredrik Malmberg blir den tredje person som innehar posten, och han efterträder socialdemokraten Lena Nyberg som haft uppdraget sedan 2001, och som nu alltså får sluta.

Socialminister Göran Hägglund säger att Barnombudsmannen måste bli bättre på att följa upp hur varje barns rättigheter tas tillvara, och att man därför ändrar lite på instruktionerna för att arbetet skall bli effektivare.

– Vi har inte från regeringens sida varit tillräckligt tydliga, tycker jag, i den uppgiften till Barnombudsmannen, så att Barnombudsmannen har verkligen fullföljt de skyldigheter som hon haft, säger socialminister Göran Hägglund.

Varför fick hon då inte fortsätta arbetet som barnombudsman?

– Därför att det har gått ungefär sju år sedan hon tillträdde, och vi tror att det är bra med en viss omsättning på den här posten, att man inte sitter för länge.

Fredrik Malmberg har de senaste åren arbetat som regional representant för Rädda Barnen i Syd- och Centralasien, och han sökte själv jobbet som Barnombudsman. Han tycker att han har nytta av sitt jobb från bland annat Afghanistan, där han jobbat för Rädda Barnen.

– Ja, jag tror att jag har en lärdom faktiskt, och det är att barn har i sig själva en oerhörd kraft. Det har jag ju sett i Afghanistan och Pakistan, barn som varit med om svåra saker, om man lyssnar på dem så har de många bra idéer om hur man kan förändra till det bättre. Och det hjälper också deras egen läkeprocess om man lyssnar på dem.

– Här tror jag att vi också har väldigt mycket att lära i Sverige. Här involverar vi inte barn så mycket som vi borde göra. Vi borde lyssna bättre på dem, särskilt de barn som har det svårast, säger nye barnombudsmannen, Fredrik Malmberg, som tillträder sin tjänst i november.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se