Utländska studenter måste lockas hit

När Sverige öppnar upp för ökad arbetskraftsinvandring så måste marknadsföringen bli bättre för att arbetskraften ska kunna lockas hit. Då är det viktigt att attrahera de utländska studenterna.

Det hävdar Jan-Eric Sundgren, direktör med ansvar för samhällskontakter och miljöfrågor på Volvo och tidigare rektor för Chalmers i Göteborg.

– För att få hit studenter, som jag tror är en nyckelfaktor, bör svenska universitet och högskolor på ett tydligare sätt, när det gäller utbildningsfrågor, skapa allianser med stora, kända aktörer.

– Det är bara att konstatera att vi har ett stort antal fantastiskt bra varumärken i Sverige. Ikea, Volvo, Saab, Eriksson och de har naturligtvis oerhört mycket mer kända varumärken än våra universitet och högskolor, säger Jan-Eric Sundgren.

Fackförbundet Sveriges Ingenjörer uppskattar att Sverige kommer att behöva rekrytera tiotusentals ingenjörer fram till år 2010. Jan-Eric Sundgren tror att svenska universitet till viss del har underskattat behovet av att marknadsföra sig utomlands.

Hittills har Sverige lockat många studenter som kommer utifrån EU-området med att studierna har varit gratis här i Sverige.

När regeringen nu planerar att införa en avgift för utomeuropeiska studenter, då gäller det att universiteten samarbetar med näringslivet för att Sverige ska vara ett attraktivt land, säger Jan-Eric Sundgren.

– Som Volvo till exempel, bli synligare i utbildningarna så att vi börjar bygga upp en relation med studenterna redan när de är här så att de inte, när de är klara med sin examen, försvinner i väg till sina hemländer igen, säger Jan-Eric Sundgren.

I december börjar de nya reglerna för arbetskraftsinvandringen gälla. Bland annat blir det arbetsgivarna som själva får bestämma om det finns ett behov av arbetskraft från ett land utanför EU.

Utländska studenter kommer också att kunna söka uppehållstillstånd direkt från Sverige.

Vänsterpartiet tycker att  det kan finnas ett behov av arbetskraft utifrån men att viktigast just nu är att ta  arbetskraft är överdrivet, problemet är att ta tilvara de personer med utländsk bakgrund som resurser som redan finns i Sverige, det säger partiets talesperson i utbildningsfrågor, Rossana Dinamarca.

– Vi vet att alldeles för många utländska akademiker i dag arbetar med saker som inte motsvarar deras utbildning. Det är där vi först måste göra en satsning, säger Rossana Dinamarca.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se