Bräcklig vapenvila i Mellanöstern

I Mellanöstern har det nu gått tre veckor sedan den bräckliga vapenvilan i Gaza trädde i kraft mellan Israel och Hamas.

Även om vapenvilan bara träffats mellan just Israel och Hamas så har bland annat Islamiska Jihad sagt sig stå bakom vapenvilan. Ändå har militanta palestinier skjutit raketer in över Israel.

– Jag tycker att hela världen borde resa sig mot Israel för att få stopp på aggressionerna mot palestinierna, visst det är inga aggressioner mot palestinierna i Gaza men mycket pågår istället på Västbanken, säger Nafez Azzam och pekar på den karta som han har på skrivbordet över både Gaza och Västbanken.

– Så länge som palestinierna står bakom vapenvilan, så borde den part som förhandlat fram vapenvilan, alltså Egypten, sätta mer press på Israel att upphöra med sina aggressioner mot palestinierna, säger Nafez Azzam

Nafes Azzam gör märken med sin pekfingernagel på kartan där olika israeliska bosättningar inne på Västbanken finns. Han drar också med fingret längs den linje som markerar den barriär som Israel låtit bygga som till stora delar går på ockuperad mark inne på Västbanken.

Vi träffas i ett anonymt kontorshus i Gaza där arbetsrummet är inrymt i en till synes vanlig lägenhet där över tio par herrskor prydligt står uppställda innanför dörren. Vakterna får också passa sig för att inte trampa på de leksaksbilar som ligger utspridda på heltäckningsmattan.

Nafez Azzam har långt, grått skägg och är en av de högsta ledarna för Islamiska Jihad. Sammanlagt tros det finnas ungefär ett tiotal olika militanta organisationer, och också klaner som har mer eller mindre tillgång till vapen och ammunition. Det är också de som kan avgöra om vapenvilan kommer att hålla eller inte, för Hamas kontrollerar inte och har heller inget inflytande över dessa organisationer eller klaner.

Enligt Nafez Azzam har vapenvilan bara kommit till stånd för att lindra lidandet palestinierna för stunden, inte för att hitta en långsiktig lösning på lidandet som orsakas ockupationen, som han säger.

Vapenvilan inleddes alltså för tre veckor sen. Trots det har militanta palestinier, däribland Islamiska Jihad, fortsatt med att skjuta raketer från Gaza in över Israel. Israel har under de här veckorna å sin sida stängt gränsövergångarna för livsmedel, mediciner och bränsle fem gånger. Så jag frågar honom varför Islamiska Jihad fortsatt att skjuta raketer mot Israel.

– Vi har bara ett svar på den frågan och det är att vi följer vapenvilan så länge som den efterlevs av Israel, säger Nafez Azzam.

Han vill inte heller säga hur länge vapenvilan kan komma att hålla.

– Det är svårt att ge en prognos för ett sådant tidsschema, det beror helt enkelt på hur mycket israelerna lever upp till vapenvilan, säger han samtidigt som en vakt kommer in för att markera att min intervju är över.

Jan Andersson, Gaza
jan.andersson@sr.se