Svenska kulturminnen vittrar bort

Stora delar av Sveriges kulturhistoriska byggnader är i fallfärdigt skick. Nu pågår diskussioner om Statens fastighetsverk ska ta över fastigheterna från Riksantikvarieämbetet, eftersom det saknar pengar till renoveringar. 

En av de byggnader som är på väg att falla samman är Visingsborg på Visingsö i Vättern.

– Du ser att putsen har släppt där och stenarna börjar lossna och så blir det frostsprängningar och till sist trycks de ut, säger Janne Petersson som är guide på Visingsborg.

Det är lätt att känna historiens vingslag när man går igenom ringmurens öppning på Visingsborg. Men när man närmar sig borgen kommer man inet så långt för man möts av ett stängsel som går runt hela borgen och så finns en stor skylt där det står ”Risk för ras området bör ej beträdas”. Det är farligt att gå in på Visingsborg för den håller på att ramla ihop.

– Där ser du att putsen är borta så man ser stenen, säger Janne Peterson.

Det ramlar hela tiden, helt enkelt?

– Puts ramlar hela tiden. Jag tycker det är skandal, och nu ser det rent bedrövligt ut, säger Janne Petersson.

Men det är inte bara Visingsborg som är i fallfärdigt skick. Enligt Riksantikvarieämbetet är samtliga av deras 80 kulturminnen i renoveringsbehov, som till exempel Birka i Mälaren, ruinerna i Visby och Glimmingehus i Skåne.

50 miljoner kronor behövs omedelbart för att rädda de här platserna, enligt myndighetens egna beräkningar, men det är bara en akut hjälp just nu. Egentligen vill Riksantikvarieämbetet att Statens fastighetsverk, med en betydligt större budget, ska ta över ansvaret.

– Fastighetsverket som har som huvuduppgift att förvalta och vårda fastigheter kan kanske bättre få fram medel till att fullfölja de här arbetena, Sven Göte, vikarierande riksantikvarie.

Samtalen mellan myndigheterna är i full gång och en utredning blir färdig vid årsskiftet. I utredningen föreslås också att en del fastigheter ska säljas.

– Det finns smärre områden av fastigheter som har kommit till staten utan att de kanske har så höga kulturmiljövärden, säger Sven Göte.

Vilka fastigheter man vill sälja vill man inte gå in på innan utredningen är klar. Men i väntan på den, så fortsätter Visingsborg att falla samman. Till besvikelse för många inte minst turister, som till exempel Tomas Nilsson från Sundsvall.

– Det är synd för jag tycker man ska bevara sådana här gamla fina borgar. Vi har inte så många längre. Borta på fastlandet kunde man ju gå in i Brahehus och jag hoppades på något liknande här, men tyvärr, säger Tomas Nilsson.

Marcus Carlehed, Jönköping
marcus.carlehed@sr.se