Regeringens förskolesatsning

Mer lärande kan ge mindre lek

Regeringen vill att förskoleelever ska lära sig mer om bokstäver och siffror och avsätter i den kommande budgeten 200 miljoner om året i tre år för att utbilda förskollärarna, så att de i sin tur kan förbereda barnen bättre för det kommande skolarbetet. Satsningen välkomnas ute på förskolorna, men med en viss tveksamhet. Man ser en risk för att det blir för mycket skola i förskolan.

– Ja, det är jag lite tveksam till om vi verkligen behöver just det. För det tycker jag att vi redan idag håller på med mycket, säger Vera Wallin, förskollärare på Nicolaigårdens förskola i Gamla Stan i Stockholm.

Så vad borde man satsa på istället menar du?

– Det handlar väl om hela barnets utveckling, och inte bara den teoretiska läs- och skrivinlärningen. Social och emotionell utveckling behöver det satsas på i det här samhället som vi lever i idag.

Och det viktigaste när skolan börjar är inte att man redan kan läsa och skriva, tycker Vera Wallin.

– Jag tycker att det är viktigast att de fungerar socialt. Att de kan ta hand om sin skolväska och gå på toaletten själv, att de kan umgås med varandra. Det är ändå grundförutsättningarna för att de överhuvudtaget ska kunna lära sig någonting, säger Vera Wallin på Nicolaigårdens förskola.

Gunilla Dahlberg är professor i didaktik vid Stockholms universitet och specialiserad på små barns lärande, och hon ser också en risk med att satsa för mycket på just att lära ut saker till barnen på ett traditionellt sätt, istället för att möta barnens egen lust att lära.

– Risken med det tror jag, är att barn väldigt tidigt i åldrarna kommer att tappa lusten att lära, istället för det man tänker sig att de ska få större lust att lära. Det skulle jag tycka var att gå femtio år tillbaka i tiden, säger Gunilla Dahlberg, professor i didaktik.

Trots tider av nedskärningar och växande barngrupper har svensk förskola satsat mycket på att kombinera pedagogik och omsorg. ”Educare” har blivit ett begrepp som andra länder kommer hit för att studera.

Däremot har Sverige mycket att lära av andra länder när det gäller att utforma ändamålsenliga lokaler, säger Gunilla Dahlberg, och hon hoppas att regeringen också kommer att satsa på det.

– Där hoppas jag verkligen att man kan tillföra pengar för att utveckla attraktiva och lärande miljöer för barn, men också attraktiva miljöer för de vuxna som arbetar tillsammans med barnen, säger Gunilla Dahlberg, professor i didaktik vid Stockholms universitet.

Gunilla Österlund
gunilla.osterlund@sr.se