Arbetsförmedlingen:

Nästan hälften har jobb efter sex månader

Nästan varannan arbetslös som arbetsförmedlingen har hjälpt har ett arbete efter sex månader. Arbetsförmedlingen har gått igenom hur ofta olika åtgärder leder till arbete. Bäst går det för dem som vill starta eget.

– Den åtgärd som ger bäst resultat är starta näringsverksamhet, säger Johan Bissman som gått igenom åtgärd för åtgärd.

84 procent av dem som får stöd att starta eget företag är företagare eller har ett jobb ett halvår efter att de fick hjälpen av arbetsförmedlingen. Och det gör alltså ”starta näringsverksamhet” till den mest framgångsrika.

– Jag tror att de som söker den åtgärden i regel är väldigt välmotiverade. Dessutom så nagelfars deras företagsidéer. Ingen får det här stödet om det inte bedöms att det finns en överlevnad för den näringsverksamhet de tänkt sig dra igång.

Det går också oftast bra för de arbetslösa som får en arbetsmarknadsutbildning för att till exempel kunna ta jobb inom vården eller i byggbranschen. 74 procent har jobb ett halvår efteråt.

Sämst resultat i arbetsförmedlingens rapport får de förberedande åtgärderna, men det är inte så konstigt eftersom det då handlar om personer som behöver höja sin grundkompetens först, säger Johan Bissman:

– Det kan vara att man behöver lite praktik för att kunna tillgodogöra sig utbildningen fullt ut. Om man ska jobba som svetsare och gå en svetsutbildning så kanske man behöver vissa förberedelser i matrielkunskap eller om svetsens funktion och så vidare innan man går in på den skarpa utbildningen.

När det gäller de nya åtgärderna instegsjobb och jobb- och utvecklingsgarantin går det lite sämre. Två tredjedelar av dem som varit med i jobb- och utvecklingsgarantin har jobb och 60 procent av dem som fått instegsjobb var anställda tre månader efter att de fick hjälp av arbetsförmedlingen.

Det här är bra siffror, tycker Johan Bissman, som också är nöjd med att knappt hälften av alla dem som fått hjälp av arbetsförmedlingen hade ett jobb ett halvår senare.

– Jag är glad att kunna konstatera att så många som 49,8 procent har arbete 180 dagar efter att deras program är avslutade. Det tycker jag är ett gott resultat, säger Johan Bissman på Arbetsförmedlingen.

Thorbjörn Carlsson 
thorbjorn.carlsson@sr.se