Våldtäktsrättegång ska inte handla om klädsel

Domstolar i flera fall handlat fel när man i våldtäktsmål tagit fasta på den drabbade kvinnans beteende. Det säger justitieminister Thomas Bodström. Enligt Bodström hör frågor om korta kjolar, flirtigt beteende eller om kvinnan varit berusad inte hemma i en våldtäktsrättegång.
– Jag ska först säga att det görs förbättringar men att det fortfarande finns i vissa fall en förlegad syn där man alltså ställer sådana frågor till en kvinna, frågor som jag aldrig hört ställas till en man. – Det handlar ytterst om jämställdhet och det har man också tagit fast på på Domstolsverket och de genomför ett stort antal utbildningar. Men det är alldeles uppenbart att det måste fortsätta och ytterligare intensifieras, säger Thomas Bodström. Flirtig och frivillig I flera uppmärksammade koppleri- och våldtäktsmål den senaste tiden har den drabbade kvinnans klädsel och beteende kommit att hamna i förhandlingarnas centrum. Bland annat i ett uppmärksammat fall i Tumba nyligen, där rätten friade tre män från anklagelserna om att de våldtagit en kvinna. I utlåtandet hänvisade rätten bland annat till att kvinnan varit flirtig och frivilligt följt med männen hem. Inget stöd i lagen Men det finns inte något stöd i sexualbrottslagen för att basera domsluten på den här typen av fakta, säger Thomas Bodström. Han menar att det handlar om ett jämställdhetsproblem och en fölegad syn på sexualitet inom delar av domstolsväsendet. En undersökning av bevisprövningen vad det gäller våldtäkter som Ekot berättade om på måndagen visar att det här är ett återkommande problem i våldtäktsmål. Ett kopplerimål i Västerås i fjol uppmärksammades när försvarsadvokaten till en av de anklagade ställde närgånga frågor till kvinnan om hennes sex- och dryckesvanor. Måste sätta stopp Enligt Bodström måste åklagare och domare bli bättre på att sätta stopp för den typen av utfrågningar under rättegångarna. – Jag tror att man ibland låter de här frågorna passera för att det gått till så här under mycket lång tid. Man följer alltså inte de förändringsarbete som ändå pågår och det förändrade synsätt som naturligtvis ska genomsyra även våra domstolar, säger justitieminister Thomas Bodström.