Satsning på landsbygdens infrastruktur

Sundsvall, Umeå och Motala blev några av vinnarna när regeringen i dag presenterade ännu fler satsningar på infrastrukturen. Enligt infrastrukturminister Åsa Torstensson var det avgörande att kommunerna själva är med och satsar pengar.

Det handlar om förbifarten för att få bort trafik som idag går rakt genom städerna. Avgörande var att kommunerna själva är med och satsar pengar, enligt infrastrukturminister Åsa Torstensson.

– Jag har varit mycket tydlig med att jag är intresserad av medfinansieringsprojekt. Det är lokalt förankrat och det är på initiativ från kommunen. Därför tycker jag att det är oerhört intressant, och det är därför som staten och regeringen har valt att gå vidare med de här tre projekten, säger Åsa Torstensson, infrastruktursminister.

Sundsvall får 200 miljoner kronor av staten för att bygga en bro för trafiken på E4:an, Umeå 300 miljoner kronor och Motala 50 miljoner kronor dom kommande två åren för liknade projekt.

Men förutsättningen är att kommunerna själva bidrar med pengar, så kallad medfinansiering. För att kalkylen helt ska gå ihop förutsätter projektet också att väg- och broavgifter ska tas ut under 25 år.

Åsa Torstensson tror att det kan handla om broavgifter på 80 kronor för varje överfart.

I går presenterade de fyra borgerliga partiledarna regeringens satsning på storstäderna för att bygga bort flaskhalsar i väg- och järnvägstrafiken. I dag var turen kommen till landsbygden.

Regeringen satsar på att få bort tjälskador för vägar i framför allt Norrland, men också de enskilda vägarna som många gånger går i skogen ska rustas upp under de kommande två åren, något som skogsindustrin har önskat.

Men det blir också satsningar på järnväg. Haparandabanan som går mellan Boden och Haparanda får en miljard kronor under 2009 och 2010.

Regeringen kommer dessutom att ge pengar till kapacitetsförbättringar i form av omkörningspår och bättre signalsystem för att underlätta för godstrafiken på en rad håll i landet.

Miljöpartiet anser att satsningen på järnväg är för liten. De anser att de 7,6 miljarder kronor som regeringen lägger på infrastruktur de nästkommande två åren, enbart borde ha gått till järnväg, för klimatets skull.

Enligt Åsa Torstensson har regeringen haft andra prioriteringar än bara klimatet.

– Det här är en satsning för arbete och för företagen, då behöver vi vägar och järnvägar i det här landet. Den som är ute i verkligheten förstår att svenska jobb är oerhört beroende av bra och säkra transporter.

Olof Sjölander
olof.sjolander@sr.se