Vissa nödsamtal kan inte spåras

SOS Alarms funktion som snabbt ska spåra nödsamtal fungerar inte alltid. Det fungerar exempelvis inte om du ringer från en telefon där det står ”endast nödsamtal” på displayen, eller för utländska besökare.

Enligt Nils Weidstam, som jobbar som konsult åt SOS Alarm, finns redan tekniken för att införa även de här funktionerna.

– Jag tror egentligen att det är en penningfråga. Jag driver projektet, och vi sätter oss ned med mobiloperatörerna, vilket de är villiga att göra. Om vi säger ”vi vill ha den här tekniska lösningen” och då säger de ”det kostar 2,5 miljoner per nät”. Då kliar vi oss i huvudet och undrar vem som ska betala det. Det är där skon klämmer.

Tekniken att spåra nödsamtal infördes alltså under slutet av förra året. Systemet bekostades av teleoperatörerna, men SOS betalar en årlig avgift för att få använda det.

För teleoperatörernas del kan systemet användas kommersiellt genom att erbjuda sina kunder att hitta sin egen position.

Men att införa ett system som tillåter SOS att spåra de som ringer genom en annan operatör än sin egen, det som kallas ”roaming”, det skulle enligt Nils Weidstam kosta betydligt mer än dagens system. Att få teleoperatörerna att frivilligt betala tror han skulle bli svårt.

– Det finns inget kommersiellt intresse för det. Om man öppnar för ”roaming” nationellt så sågar man benet av deras stora nätinvesteringar, för då behövs inte dubbla nät, då kan man använda ett gemensamt nät.

Om samtalet till 112 kommer från en telefon med ett utländskt abonnemang eller från en mobil som bara får kontakt med en annan operatör går numret alltså inte att spåra idag. Hur många samtal det rör sig om som inte kan positionsbestämmas är svårt att säga.

Enligt SOS Alarm kommer runt 100 000 samtal per år som behöver positionsbestämmas. Det nuvarande systemet täcker in 90 procent av dem. I de fall som positionsbestämningen inte fungerar finns det enligt SOS flera orsaker som kan ligga bakom. Det går därför inte att säga exakt hur många som just beror att spårningsfunktionen saknas.

Enligt Nils-Erik Norin, ansvarig för larmnumret 112 på SOS Alarm, vill SOS på sikt komplettera systemet så att alla ska kunna nås. Men eftersom det handlar om en stor investering tycker han att det är viktigt att invänta vad EU kommer att säga om saken.

– Det är inte så lätt att vi här i Sverige kan finna en lösning. Det finns ett intresse inom hela EU att få de tjänster man önskar, även vid nödsituationer. Vi vill inte gå före och ställa krav på svenska teleoperatörer och hitta en speciallösning här, för att sedan bli tvungna att gå tillbaka och få ännu mera kostnader för att anpassa oss efter EU, säger Nils-Erik Norin, ansvarig för larmnumret 112 på SOS Alarm.

Karin Airaksinen
karin.airaksinen@sr.se