Basker får ej rösta om framtiden

I Spanien har Högsta domstolen förbjudit baskerna att hålla en regional omröstning om de baskiska provinsernas framtida ställning. Det baskiska parlamentet ville fråga folket i vilken utsträckning invånarna vill att de baskiska områdena ska bli mer självständiga.

Högsta domstolen ställer sig dock på samma sida som den spanska socialistregeringen och det stora oppositionspartiet på högersidan, PP. HD anser att endast Madrid har rätt att utlysa folkomröstningar.