Rädda Barnen

Mer hänsyn måste tas till gömda barn

Mellan 1 000 och 1 500 barn lever gömda i Sverige, med eller utan sina föräldrar. Den beräkningen gör Rädda Barnen efter att i två års tid ha haft en hjälptelefon öppen som vänder sig till flyktingbarn. Siffran är oroande, anser Rädda Barnen.

– Dels så tror jag att den kan komma att stiga med tanke på den hårdnande praxis man ser både hos migrationsverket och hos domstolarna. Vi ser det som att man tar allt mindre hänsyn till barns behov av skydd och gör väldigt, väldigt snäva bedömningar om vad som är ömmande omständigheter, säger Monika Jakobsson jurist på Rädda Barnen.

– För varje enskilt barn som lever gömt är det en personlig tragedi, där de här barnen inte får tillgång till sina rättigheter i det system som vi har i Sverige.

Enligt Rädda Barnen har flyktingbarnen olika bakgrund. Några har varit asylsökande och fått avslag på sin ansökan, medan andra har kommit hit utan tillstånd och gömmer sig utan att söka asyl.

En del har kommit till Sverige ensamma, andra har sin familj med sig.

Enligt Rädda Barnen är det otryggheten som är barnens gemensamma nämnare.

Siffran på hur många barn som lever under jorden i Sverige, helt utan samhällets beskydd, bygger på uppskattningar. Ingen kan säkert veta hur många som stannar kvar i Sverige trots att de har fått avslag på en asylansökan, eller hur många som har rest in i landet utan att söka uppehållstillstånd.

Sammantaget räknar Rädda Barnen alltså med att mellan 1 000 och 1 500 barn lever gömda. Minst lika många bedöms vara i riskzonen. De är papperslösa, men lever öppet.

Under 2008 har andelen ensamkommande flyktingbarn som får avslag ökat och Migrationsverket har etablerat en ny praxis som innebär att minderåriga kan utvisas, även om det inte finns anhöriga i hemlandet som kan ta emot dem.

Vid halvårsskiftet 2008 var 650 barn efterlysta för att de håller sig undan beslut om utvisning.

Monika Jakobson på Rädda Barnen är besviken på den svenska asylpolitiken.

– Det är inte alltid vad man säger, utan hur man säger det, den syn man förmedlar på flyktingar och flyktingbarn. Där handlar det hela tiden om vilka krav man ska ställa och inte vilket behov av skydd och vilka rättigheter som barnen har. Man tar frågan ur helt fel perspektiv, säger hon.

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se