Kiruna

M kritiskt till nytt partisamarbete

I Kiruna möter beskedet om samarbete mellan socialdemokraterna och Kirunapartiet kritik hos bland andra socialdemokraternas tidigare samverkanspartner moderaterna.

Moderaten Hans Swedell sågar samgåendet mellan socialdemokraterna och Kirunapartiet.

– När jag kom till Kiruna på 1980-90-talet hade fackföreningarna en väldigt stor påverkan på politiken i Kiruna. Nu är vi alltså tillbaka till den här unkna kommunismen, säger han.

Kirunapartiet började som ett utbrytarparti med missnöjda socialdemokrater och med stark förankring i gruvfacket.

Det nya beskedet om ett samarbete och på sikt en sammanslagning med socialdemokraterna kommer sig enligt Kirunapartiets ledare Lars Törnman av att man nu lyckats med de förändringar man var ute efter: att byta ledning för socialdemokraterna och vrida politiken längre åt vänster.

Samarbetet med Kirunapartiet innebär att socialdemokraterna lämnar den samverkan man haft med moderaterna, sjukvårdspartiet, kristdemokraterna, samelistan och miljöpartiet.

Den nya kommunledningen får en betryggande majoritet i fullmäktige.

Kritiken att samarbetet är en tillbakagång till en mer fackföreningsstyrd politik bemöter Lars Törnman så här:

– Kiruna har ju grundat sig på gruvverksamheten och det är den som bestämmer vårt välbefinnande i kommunen även i dag. Det innebär ju självfallet att gruvan och gruvfolket har väldigt mycket att säga till om, säger Lars Törnman.

Peter Öberg, Umeå
peter.oberg@sr.se