finanskrisen

Nya storlån för att stödja banksystemen

Världens centralbanker fortsätter på torsdagen med att pumpa in pengar i banksystemen. Stora summor pengar ska se till att det finansiella systemet fungerar.

Osäkerheten i de finansiella systemen världen över gör just nu att ingen vet vem som sitter på dåliga lån och ingen vill bli indragen i någon annans dåliga affärer.

I vanliga fall lånar bankerna varje dag stora summor sinsemellan för att hålla i gång pengaflödet men när misstroendet växer vågar bankerna inte göra det.

Det kan skapa allvarliga störningar i den dagliga verksamheten, både nationellt och i världsekonomin.

För att förhindra det så går nu centralbanker runt om i världen ut och erbjuder bankerna att låna stora summor pengar så att de finansiella systemen ska fungera även när bankerna inte vågar låna av varandra.

Den amerikanske centralbanken meddelade på torsdagsförmiddagen att den lånar ut 180 miljarder dollar till de amerikanska bankerna, svindlande 1 200 miljarder svenska kronor.

Även centralbankerna i Japan, Schweiz, England, Ryssland, Kanada och den europeiska centralbanken ECB tillhandahåller på torsdagen enorma summor som bankerna kan låna för att hålla i gång världens bankmarknader.

Enligt Riksbanken i Sverige så fungerar det svenska banksystemet i dag som det ska, det vill säga att bankerna lånar som vanligt av varandra. Men Riksbanken följer utvecklingen noga och har beredskap att också börja låna ut pengar i fall det skulle behövas.

Stefan Winiger, Bryssel
stefan.winiger@sr.se