Ortnamn orsakar förvirring i fjällen

För några år sedan började Lantmäteriet stryka många av de svenska ortnamnen på landets fjällkartor. Kvar finns då enbart de ursprungliga samiska namnen. Men då de samiska namnen inte alltid är allmängods, så har detta lett till förvirring och svårigheter för fjällräddningen att lokalisera nödställda.

– Karmasjokk på gamla kartan. Nu så står det nåt annat. Det är ett c med ett upp- och nedvänt tak ovanpå, på två ställen. Man måste nästan ha en GPS med sig och kunna ge koordinaterna. Då hittar de, säger Börje Karlsson, i föreningen Kiruna jakt- och fiske, som protesterat mot förändringen.

Att ha namnen på både svenska och samiska gör att kartan blir för rörig, säger man på Lantmäteriet, så därför har man börjat rensa bort de svenska namnen, som ju ofta är en försvenskad variant av ett ursprungligen samiskt namn.

Bytet stöds av FN:s rekommendation om minoritetsspråk.

– Någon gång så måste man definitivt passera tröskeln, nu har vi utmönstrat alla de här gamla skriftformerna helt enkelt, säger Lennart Dehlin jobbar på lantmäteriets ortnamnssektion.

Men omställningen har orsakat en del problem. Turister hittar inte platser som folk pratar om på kartan, och SOS Alarm har svårt att tyda den samiska stavningen.

Och även om de nya kartorna inte gett upphov till några allvarliga incidenter, så säger polis och fjällräddning att det ibland har varit svårt att lokalisera nödställda.

– Vissa gånger blir det ju problem när det är samiska ortsnamn och även en samisk stavning på kartan. Man kan säga att det är lite merarbete, vi har kanske fått ställa ett par-tre frågor extra för att lokalisera platsen, säger Erik Johansson vid Norrbottenspolisen, som är ansvarig för fjällräddningen.

Lennart Dehlin, på lantmäteriet, tycker inte att förändringen borde innebära någon försämrad säkerhet.

– En kartanvändare kan väl då antingen ange med koordinater var han befinner sig eller också försöka uttala det, säger Lennart Dehlin, på lantmäteriet i Gävle.

Peter Öberg
peter.oberg@sr.se

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se