Världens fattigaste kan drabbas av krisen

Den rådande globala finanskrisen hotar att slå hårt mot de allra fattigaste i världen. En av dem som är oroade över det är Julian Lob-Levyt, chef för det internationella vaccinationsprogrammet GAVI.

– Just nu är människor här i västvärlden av naturliga skäl oroade över vad som kommer att hända med deras investeringar och pensioner, men vi borde också fundera över hur finanskrisen kommer att slå mot de allra fattigaste i världen, i Afrika till exempel, säger Julian Lob-Levyt, chef för det internationella vaccinationsprogrammet GAVI.

Han är på besök i Sverige just nu bland annat för att be om mer pengar till det stora internationella vaccinationsprogrammet GAVI. Det är ett samarbete mellan FN:s barnfond UNICEF, världshälsoorganisationen och regeringar i både rika länder och i utvecklingsländer.

Vaccinationer är en hörnsten i arbetet med att minska barnadödligheten i världen, och de senaste åren har GAVI kunnat samla in stora summor pengar för att även barn i de fattigaste länderna ska få tillgång till vaccin mot sjukdomar, som annars skulle kunna vara dödliga.

Men alla de pengar som nu pumpas in i finansmarknaderna världen över för att stabilisera läget måste ju tas någonstans ifrån, och Lob-Levyt är orolig för hur det kommer att påverka de rika ländernas biståndsbudgetar framöver.

– Kommer Sverige och andra EU-länder att kunna infria de löften om biståndspengar som redan har getts, till exempel, frågar sig Julian Lob-Levyt.

En växande andel av pengarna till det internationella vaccinationsprogrammet har också kommit från privata givare, till exempel från människor som har tjänat stora pengar på it-boomen eller aktiespekulation, och även där riskerar givmildheten att minska.

Maria Sjöqvist
maria.sjoqvist@sr.se