Konjunkturen oroar mer än börsen

Landets kommuner har tillsammans stora placeringar i värdepapper, varav en stor del är i aktier. För dem har värdet på aktieportföljerna svängt kraftigt under senare tid. Men, enligt bolaget Kommuninvest, är det inte börsens djupdykningar som oroar mest utan lågkonjunkturen.

Täby har satsat på aktieplaceringar, men kommunens finanschef Lars-Göran Andersson är ändå inte orolig.

– Vi är inte särskilt nervösa. Men om vi skulle behöva pengarna för att bygga ut Täby centrum i morgon eller om alternativet skulle vara att låna dyra pengar för att klara verksamheten, då skulle vi vara nervösa. Men det här är pengar som kanske ska användas 2015 eller så och då är det absolut ingen panik att vidta några åtgärder, säger Lars-Göran Andersson, Täby kommuns finanschef.

I Täby handlar det om pengar från försäljningen av det kommunala bostadsbolaget och energibolaget för åtta år sedan. De 450 miljonerna från försäljningen placerades i räntebärande papper och aktier. Aktierna har åkt berg- och-dalbana. Den senaste färden nedåt gör att den årliga avkastningen på aktierna blivit ganska blygsam.

– Mellan 2,5 och 3 procent bara, säger Lars-Göran Andersson.

Det är den senaste tidens tapp som har försämrat kalkylen helt enkelt?

– Ja, precis. Vi försöker nå upp till statsobligationsräntan och det har vi inte gjort senaste året. Men härom året gick det upp 22 procent så det är väldigt varierande.

Men alla kommuner har inte satsat på aktier. Norrtälje kommun äger inga aktier i dag, utan har tills vidare överskottet placerat i räntebärande papper, säger kommunalrådet Kjell Jansson. 

– Ja, just nu så betyder det att vi inte förlorar några pengar. Utan vi har en bankränta som i och för sig inte är så hög. Vi får väl ungefär fem procent på de pengarna vi har. Det gör ju att vi inte förlorar något i det här skedet. Men samtidigt när man inte är med på börsen så får man också sämre avkastning de dagar då det gått bra, säger kommunalrådet Kjell Jansson.

Kommuninvest är ett bolag som hjälper 220 kommuner med lånefinansiering och gör analyser av kommunernas tillgångar.

Någon riktig oro bland kommunerna som satsat på aktier har Kommuninvests vd Tomas Verngren inte märkt hittills. Och han tror inte heller att det är de fallande börserna i första hand som skapar mest oro, snarare den försämrade konjunkturen.

– Där kommer effekterna att bli betydande med tanke på att det här påverkar ekonomin. Lågkonjunkturen blir djupare än vad man har räknat med, den kommer fortare. Kostnaden för att låna pengar och liknande, att överhuvudtaget få låna pengar, kommer att bli dyrare. Det kommer att innebära att det blir svårare med investeringar och mindre investeringer innebär färre arbetstillfällen. Och färre arbetstillfällen innebär minskade skatteintäkter, säger Kommuninvests vd Tomas Verngren.

Sören Granath
soren.granath@sr.se