Budgeten

Regeringen satsar på skattesänkningar

Regeringen ändrar sina prognoser och tror inte på lika hög tillväxt i ekonomin som tidigare. Samtidigt räknar den med att arbetslösheten stiger snabbare än bedömningarna för ett år sedan. Ändå finns det 32 miljarder för satsningar nästa år, varav den enskilt största är en sänkning av inkomstskatten.

15 miljarder kronor är skattesänkningen på inkomster av arbete nästa år, till de 50 miljarder som redan är genomförda sedan regeringen tillträdde, sammanlagt 65 miljarder.

Regeringen anser att det så kallade jobbskatteavdraget, som alltså inte tillfaller sjuka, arbetslösa eller pensionärer, är det regeringen gjort som bidragit mest för att öka sysselsättningen, även om det står i finansplanen, regeringens bedömning av det ekonomiska läget, att förbättringen på arbetsmarknaden i ”betydande utsträckning” beror på den goda konjunkturen.

Det ekonomiska läget är dystrare nu än vad regeringen trodde att det skulle vara för ett år sedan. Tillväxtprognoserna skrivs ner i den budget som läggs i dag, måndag, både i år och nästa år. Däremot är regeringen mer optimistisk än tidigare om att ekonomin ska vända till valåret 2010, då tillväxten beräknas vara 3,1 procent.

Den globala konjunkturen vänder uppåt igen under slutet av 2009, enligt regeringens plan.

Regeringen har lagt en stor del av sitt politiska mål i att arbetslösheten ska minska och sysselsättningen öka. Nu räknar den med att arbetsmarknadsläget försämras.

Förväntningarna dämpas jämfört med tidigare och regeringen tror nu att arbetslösheten kommer att vara 6,6 procent valåret 2010, och att sysselsättningen det året minskar.

Ögonblicksbilden i dagens budget är att siffrorna för såväl arbetslöshet som sysselsättning, mätt som andel av arbetskraften, är sämre 2010 än 2007. Samtidigt kan regeringen peka på att kostnaderna för arbetslöshet och sjukdom har minskat och den räknar med att sysselsättningen hittills, tillsammans med förslagen i dagens budget, kommer att öka med minst 120 000 personer jämfört med när regeringen tillträdde.

I budgeten understryks att de offentliga finanserna är fortsatt starka, men det står också att överskott kan raderas ut snabbt, prognoserna för framtiden är osäkra och eventuella förändringar tror regeringen snarare blir negativa än positiva.

I bedömningen ligger att fler än förut kommer att behöva ekonomisk hjälp, eller socialbidrag, de närmaste åren, vilket är en av flera förklaringar till att regeringen ändrar sig igen om a-kassan och gör det billigare att vara med och lättare att komma in.

Regeringen har redan presenterat i stort sett alla förslag i budgeten i förväg, sammanlagt satsningar på 32 miljarder nästa år, utöver sänkt inkomstskatt också bland annat sänkt skatt för företag, mer pengar till forskning och infrastruktur, till psykiatrisk vård, till förskola och yrkesutbildning och kan man tillägga, en utebliven besparing på försvaret.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se