MALMÖ

140 arbetsförmedlare hotade

Arbetsförmedlingen i Skåne förstärker säkerhetsarbetet sedan en internutredning avslöjat att 140 handläggare hotats med både våld och döden det senaste året. (SR Malmö)

Bara ett enda av hoten mot arbetsförmedlarna i Skåne har polisanmälts.

– De drabbade fruktar att hoten ska verkställas om de anmäler, säger Irma Palm, säkerhetsansvarig på Arbetsförmedlingen till Metro.

Nu ska de som utsatts för de allvarligaste hoten få väktare och trygghetstelefoner.