Höstbudget präglad av ekonomisk oro

Uppdaterad 12:30
Finansminister Anders Borg genomförde på måndagsmorgonen den traditionsenliga promenaden från finansdepartementet till riksdagen för att överlämna årets budget. Den budget han överlämnar präglas av den ekonomiska krisen i världen.

På slaget kvart över nio kom finansminister Anders Borg ut med årets blågula budget till ett litet införmöte med medier på gården till finansdepartementet.

Mycket av budgetinnehållet har läckt ut så är det en högst ovanlig budget eftersom den är mer osäker än på mycket länge på grund av den ekonomiska krisen i världen.

– Det är ett mycket osäkert läge men det är också så att vi gör rätt så omfattande åtgärder för att stabilisera det läget, säger finansminister Anders Borg.

Hur osäker är du över att siffrorna håller?

– Det är alltid så att när man är mitt i ett sådant här skeende är det svårt att förutse hur det går men vi har säkerhetsmarginaler, vi har varit försiktiga och vi har sparat i ladorna så vi ska klara den här situationen.

I budgetdebatten i riksdagen betonade finansminister Anders Borg att Sverige står väl rustat inför den ekonomiska oron i omvärlden.

– Nu står vi väl rustade, sa Anders Borg. Vi kan möta nedgången. Vi kan dämpa svårigheterna i omvärlden genom att förstärka efterfrågan i Sverige. Det kan vi därför att vi har sparat i ladorna. Vi har ökat överskotten. Vi har sparat i ladorna, vi har minskat skulderna. Vi har sparat i ladorna i så måtto att vi har tagit de svåra besluten för att ta steg tillbaka mot full sysselsättning, minskad arbetslöshert och pressa tillbaka utanförskapet.

– Oron i omvärlden är påtaglig. De amerikanska finansiella marknaderna genomgår svårigheter som får återverkningar globalt. Det är tydligt att problemen i USA också kommer att ge en djupare och mer besvärlig lågkonjunktur i Europa än vi räknat med. Det är mörka moln över världsekonomin och de kasta också skuggor över Sverige, sa Anders Borg.

De sämre tiderna gör det riskfritt för regeringen att satsa på reformer i budgeten, menar Anders Borg. Det handlar om satsningar som alla är kända i förväg.

Det blir bland annat mer pengar till vården, en miljard kronor per år att fördelas på landsting som uppfyller vårdgarantin. Psykiatrin får sammanlagt knappt tre miljarder kronor under åren 2009 till 2011. Socialavgifterna sänks, och detsamma gäller bolagsskatten.

Det blir också skattesänkningar för pensionärer. Regeringen har ju fått mycket protester för att jobbskatteavdraget hittills bara gått till dem som jobbar.

De som har jobb får nu också en ny skattesänkning för 15 miljarder. Det ger i snitt 225 kronor mer i månaden efter skatt. Samtidigt sänks skatten ytterligare genom att gränsen för statlig inkomstskatt höjs nästa år, från en månadslön på omkring 28 400 kronor till 31 700 kronor.

Socialdemokraternas ekonomiske talesman Thomas Östros var bekymrad över lågkonjunkturen och regeringens sätt att sköta ekonomin.

– Budgeten som presenterades idag innehåller stora skattesänkningar. Mest får de med störst inkomster enligt Finansdepartementets egna beräkningar. Nära 50 procent av skattesänkningarna går till de 20 procenten med de högsta inkomsterna. Det är samma politik som tidigare. Oavsett hur ekonomin utvecklas, oavsett om jobben blir fler eller jobben blir färre så är svaret detsamma: sänk skatten, mest till de som har störst inkomster, sa Thomas Östros ekonomiska talesman för socialdemokraterna.  

Regeringen har ju höjt avgifterna till a-kassan, men tar i budgeten tillbaka en liten del av höjningen. Thomas Östros hånade den här omsvängningen, och det gjorde också miljöpartisten Mikaela Valtersson.

– Kraftiga försämringar i arbetslöshetsförsäkringen och höjda avgifter i a-kassan har gjort att drygt en halv miljon människor har lämnat försäkringen. Att nu skjuta till lite pengar av det man dratgit bort är bara ännu ett exempel på den här regeringens hattande hit och dit, när man lägger fram dåliga förslag som man sedan får dra tillbaka, ta bort pengar där man sedan lägger tillbaka delar. Detta är att vara vårdslös med människors liv, sa Mikaela Valtersson.

Anders Borg menade att socialdemokraterna har problem med sällskapet. Inte bara vänsterpartiet har en ansvarslös ekonomisk politik. Det har även socialdemokraternas andra partner miljöpartiet, som gärna ser att människor arbetar mindre, sa Borg.

– Då blir det sämre sjukvård, då blir de4t sämre barnomsorg, då blir det sämre äldreomsorg, då blir det högre skatter. Berätta det för väljarna. Vi kan arbeta mindre, då blir det högre arbetslöshet, lägre sysselsättning, lägre reallöner. Så är det, berätta det för väljarna, sa Anders Borg.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se

Willy Silberstein
willy.silberstein@sr.se