Dålig kunskap om dagen efter-piller

Sedan så kallade dagen efter-piller började säljas receptfritt på apoteket har försäljningen bara ökat. Samtidigt gör fler och fler kvinnor abort efter att oplanerat ha blivit med barn.
Unga kvinnor och deras killar glömmer eller struntar i preventivmedel och vet inte att det finns smidigare och mindre traumatiska alternativ till abort, nämligen dagen efter-piller. Nu konstaterar barnmorskan Gunilla Aneblom i en doktorsavhandling vid Uppsala universitet att de som använder eller ska använda pillret har dåliga kunskaper om hur det egentligen fungerar. Detta är precis vad flera unga kvinnor vi träffat på stan uttrycker. – Det är sånt som man måste ta inom 12 timmar, för att inte bli gravid om man har haft oskyddat sex, säger en tjej. Känner du att du har bra information och koll på vad det egentligen handlar om? – Nej, jag har nog inte fått så mycket information om det. Jag har nog fått söka upp det själv. Vet du mer exakt vad själva dagen efter-pillret gör för att man inte ska bli gravid? – Nej, inte riktigt faktiskt. – Det är väl något med att det tar bort några ägg som håller på att bildas eller något sådant där. Det lossar ägget från där det sitter kanske, säger en annan tjej. Försäljningen av akut p-piller, eller dagen efter-piller som de också kallas har ökat från 23 000 per år till drygt 150 000 per år de senaste två åren. Men trots detta ökar även antalet aborter. Gunilla Aneblom vid Uppsala universitet tror att det är bristen på kunskap om pillret som gör att det är på det här viset. – Det man har sett genomgående är att man inte känner till hur det fungerar och hur effektivt det är och inte heller känner till tidsramarna, hur länge och när man kan ta det. Man riskerar att bli gravid i onödan. Det blir underanvänt på det viset att det inte används på det sätt som det är tänkt. Dels, menar Gunilla Aneblom, tror många att pillret är effektivare än det faktiskt är. – Man blandar ihop det med vanliga p-piller och ibland tror man att det är som ett abortpiller, att man avbryter en graviditet. Det gör att en del kan bli negativt inställda och inte vill använda det, för att de är oroliga för biverkningar och tror att man avbryter en graviditet, säger Gunilla Aneblom.
Linda Korsvall