Allt färre drabbas av hjärtinfarkt

Trots den senaste tidens larmrapporter om ohälsa har både antalet och dödligheten i hjärtinfarkter minskat. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.
– Ja, minskningen beror nog på en förbättrad livsföring, säger Lars Wallentin, som är professor i hjärtsjukdomar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. – Det är en ganska dramatisk förändring med en 20-procentig minskning av antalet hjärtinfarkter hos både män och kvinnor. Anledningen till det är sannolikt mindre rökning, bättre kost, lite mer motion trots att vikten ändå går upp i befolkningen. Jag tror mycket på att minskad rökning och ökad motion kan bidra, säger Lars Wallentin. Flera riskfaktorer Rökning, stress och för lite motion gör att man lättare drabbas av en hjärtinfarkt. Män drabbas också oftare än kvinnor. Men trots att det rapporterats om att vi blir allt mer överviktiga och rör mindre på oss minskar nu alltså hjärtinfarkterna. Sedan 1990 har antalet som avlidit i akut hjärtinfarkt sjunkit med i genomsnitt tre procent årligen och antalet inträffade hjärtinfarkter har sjunkit med en procent årligen. Och det beror enligt Lars Wallentin framförallt på att rökningen minskar. Bättre behandling Dessutom minskar antalet patienter som drabbas av flera hjärtinfarkter. Anledningen är att medicinerna och behandlingen blivit bättre. Socialstyrelsens rapport är baserad på åren mellan 1987 och 2000. Men Lars Wallentin säger att minskningen fortsatt sedan dess. – Ja, det finns nog en fortsatt minskning. Vi har också i vårt eget register som handlar om patienter intagna på sjukhus registrerat en kontinuerlig minskning i antalet fall över åren. Vi kan gå ända fram till 2002 och se att minskningen fortsätter, säger Lars Wallentin.
Sara Hägg