Iran öppnar upp för kärnkraftsinspektion

Iran utsätts nu för stark press för att öppna landet för FN:s vapeninspektörer. På lördagen kom reaktioner från Iran, då chefen för Irans kärnkraftsorganisation gjorde vad som måste beskrivas som en total U-sväng.
Med ungefär en timmes mellanrum kom först beskedet att Iran vägrar släppa in FN:s vapeninspektörer i landet, sedan beskedet att Iran öppnar för ett aktivt samarbete med desamma. Vad som hände däremellan framgår inte, men Irans vändande på en femöring har tydliga likheter med grannlandet Iraks sicksackande i samma fråga för ett år sen, vilket USA då till slut tog som intäkt för att angripa militärt. USA vill inte anfalla Från Washington kommer dock uttalanden om att något militärt ingripande mot Iran absolut inte är vad man önskar och långt ifrån vad man planerar. När USA:s president George W Bush i början av förra året talade om ondskans axel syftade han på Iran, Irak och Nordkorea. De tre länderna misstänktes för att ha massförstörelsevapen och för att stödja terrorism. Energiförsörjning Och misstanken mot Iran kvarstår alltså, trots landets försäkringar om att landets kärnkraftsanläggningar enbart syftar till att försörja landet med energi. FN:s atomenergiorgan, IAEA, har velat undersöka en anläggning i Irans huvudstad Teheran, men avvisats. Om anläggningen i Teheran nu kommer att öppna sina dörrar för FN:s inspektörer framgår inte av det nya uttalandet.
Lena Bejerot, Kairo