Skyddet av Östersjön eftersatt

Länderna runt Östersjön har inte uppfyllt sina löften att skydda värdefull natur i havet. På nio år har bara fem marina reservat fullbordats. Detta enligt en rapport från Världsnaturfonden, WWF.
– Tyvärr har ju förverkligandet av det här skyddet gått väldigt långsamt. Av de 62 områden som man pekade ut för nio år sedan är det bara fem områden där skyddet blivit fullt genomfört, säger Åsa Andersson, marinekolog vid Världsnaturfonden i Sverige. Nio år gammal lista Redan för nio år sedan satte alltså Helsingforskommissionen, HELCOM, upp en lista över skyddsvärda områden som alla Östersjöländer var överens om. Men i en rapport som kommer att presenteras av Världsnaturfonden vid Helsingforskommissionens möte i Bremen nästa vecka konstateras att inte mycket har hänt. Litauen är det enda Östersjöland som har skyddat alla tre utpekade områden inom sin zon. Sverige har hittills bara skyddat fem av 13 utpekade områden. Det är bland annat Holmöarna, Gotska Sandön och Måkläppen. Helsingforskommissionens beslut är alltså bara rekommendationer. Hårda tag i EU En del områden får ändå ett skydd via EU:s nätverk av naturmiljöer, Natura 2000, och inom EU är det hårdare tag om man inte uppfyller sitt åtagande. En del områden får ändå ett skydd via EU:s nätverk av naturmiljöer, Natura 2000. Men det tycker WWF är otillräckligt. – Länderna kan ställas inför rätta i EU-domstolen om man inte genomför det man ska göra, säger Åsa Andersson. Dåligt havsskydd Inte heller de områden som Östersjöländerna har sagt ska skyddas har rapporterats till HELCOM och har i de flesta fall ingen skötselplan, till exempel om fiske, förbud för muddring, trålning eller bygge av vindkraftverk. Och det finns en tendens att man snarare skyddar kustnaturen än det biologiska livet i havet. – Om man tittar på de kust- och havsområden som är skyddade i dag så är skyddet framför allt kopplat till landmiljön. Men däremot är skyddet för livet under havsytan ganska begränsat, säger Åsa Andersson. Vid HELCOM-mötet i Bremen kommer en rad miljöfrågor som rör Östersjön att diskuteras. Och Världsnaturfonden hoppas att det ska bli bättre fart för att få till stånd de marina reservaten, som man har utlovat sedan nio år.
Ingrid Gustavsson