Lite sponsring på högskolor

Sponsring är en marginell företeelse på landets högskolor och universitet. Det visar en kartläggning som Högskoleverket har gjort på regeringens uppdrag.
Två tredjedelar av de tillfrågade lärosätena arbetar inte aktivt för att få sponsring och endast fem lärosäten uppger att de fått sponsring i miljonklassen. – Det är bara några ytterst få universitet som redovisar att de tagit emot belopp på över en miljon under ett år. En miljon låter ju mycket men i relation till en budget på ett par miljarder är det ju hemskt marginellt, säger Jean-Pierre Zune, utredare på Högskoleverket. Få gör något aktivt Kartläggningen bygger på enkätsvar från 28 universitet och högskolor, och visar att väldigt få satsar aktivt på att få sponsring. Förklaringen är att man inte tror att det finns någon större marknad för sponsring till högskolor och att man inte tycker att det är värt att lägga ner arbete på det. En annan anledning är rädsla för att det skulle hota den akademiska integriteten, men inga lärosäten uppger att de i praktiken har haft några sådana problem. Ingen ökning I enkäten framgår också att sponsringen varit i princip konstant under de senaste tio åren på majoriteten av högskolorna. Bara tre lärosäten anger att sponsringen ökat under den perioden. – De flesta som har svarat på frågan om utvecklingen under den sista tioårsperioden svarar att det har varit konstant under den tiden. Där kunde man möjligen ha kunnat tro att det här har slagit igenom eftersom det har varit mer och mer vanligt i samhället i stort. Men det finns inga tecken på det i de här enkätsvaren, säger Jean-Pierre Zune. Blev du förvånad över att det inte var en större andel sponsring på universitet och högskolor? – Nej, jag kan inte säga att jag blev förvånad. Jag trodde nog att det skulle vara en relativt marginell företeelse. Till exempel, om man jämför med kulturområdet där ju sponsring nästan är en väsentlig del av finansieringen av verksamheten, så var min föreställning att det inte skulle vara så på universitet och högskolor och enkätsvaren visar också att det var just så. Möjligen visar enkätsvaren att det var ännu mindre sponsring än man kunde ha anledning att tro, säger Jean-Pierre Zune.
Charlotte Fagerlund