Myndigheter stoppar rysk TV-kanal

Den ena av Rysslands två stora kommersiella TV-kanaler stoppades tidigt på söndagsmorgonen av myndigheterna. På den Kremlkritiska TVS-kanalens frekvenser sänder nu den helstatliga TV:n sportnyheter.
Det som nu försvunnit ur den ryska etern var vad som återstod av den blomstrande första fria ryska televisionen. TVS har härbärgerat det som blev över när Kreml sakta men säkert började dra åt tumskruvarna kring den år 1991 nyvunna ryska yttrandefriheten. Ekonomiska problem Men TVS har, i likhet med många andra kommersiella europeiska TV-bolag, kämpat med allvarliga ekonomiska problem. Medarbetarna har till exempel inte fått ut några löner de senaste tre månaderna. Det ledande kabel-TV-bolaget i Moskva anser sig ha fordringar på över 50 miljoner kronor mot TV-kanalen och Moskvamedia uppger också att den ekonomiska krisen också till en del beror på stridigheter mellan olika ägargrupper. Plötslig avslutning TV-kanalens chefredaktör, Jevgenij Kiseljov, antydde häromdagen att allt kunde vara slut inom kort. I går kväll avannonserades den ledande satiren med orden att detta var den sista sändningen. Först NTV som kuppartat köptes av det statliga gasmonopolet, sedan TV 6 som stängdes efter en dispyt med huvudägaren, en statlig pensionsfond, och nu alltså TVS. Kreml inblandat Även denna gång skönjs Kremls händer i bakgrunden. Flera av de ägare som tvistar om TVS ekonomi är nämligen nyrika affärsmän som står den ryska statsledningen nära. Yttrandefriheten i det nya Ryssland har begränsats en bit till, och det utrymme som Rysslands liberala intellektuella har haft som en av sina hemmaplaner förvandlas följdriktigt till en statlig sportkanal.
Reinhard Krause, Moskva