Östersjöländer håller inte löften om reservat

Östersjöländerna har inte levt upp till sina löften om att skydda havsområden i marina reservat.
För nio år sedan upprättade Helsingforskommissionen, HELCOM, en lista på 62 skyddsvärda objekt - av dem är det hittills bara fem, som har fått ett fullständigt skydd. Det visar en rapport, som har sammanställts av Världsnaturfonden inför HELCOMs möte i Bremen i Tyskland i nästa vecka. Sverige har avsatt fem av 13 listade områden, men ännu inte rapporterat om fullt införande till HELCOM. Världsnaturfonden vill att HELCOM-mötet ska sätta större press på länderna att uppfylla sina löften att skydda havsområden och inte bara den kustnära naturen på land.