Bevis om vapen i Irak förstördes, enligt Bush

USA:s president George Bush har nu kommit med nya förklaringar till varför inga massförstörelsevapen har hittats i Irak, vilka ju var orsaken till att USA startade kriget.
I sitt veckotal hävdade Bush att vapendepåerna plundrades under den irakiska regimens sista dagar. Dokument och misstänkta anläggningar brändes, enligt Bush.