Piratkopiering gynnar samhället

Olaglig piratkopiering är ett stort problem för musikbranschen och för tillverkare av dataspel och program. Men det finns experter som påpekar att piratkopiering också har fördelar. Inte minst är den till nytta för konsumenterna.
Många laddar numera ner både musik och filmer från Internet. Förra året sjönk cd-försäljningen i Sverige med cirka 120 miljoner kronor och enligt skivbranschen är piratkopieringen en orsak till försämringen. Men piratkopiering får också positiva konsekvenser. Det menar i alla fall Jerker Holm, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. – Kostnaden är i princip noll för att ytterligare en person ska konsumera varan. Det innebär att det finns stora konsumentmöjligheter som inte utnyttjas om man inte låter alla som vill ha varan faktiskt få den, säger Jerker Holm. Finns det några fördelar också på samhällsekonomisk nivå? – Det positiva är att människor upplever nytta eller något slags välfärd när de konsumerar. Samhällsnyttan är naturligtvis summan av vad alla enskilda individer kan få ut av någonting, säger Jerker Holm. Jerker Holm tycker att lagstiftningen tar för stor hänsyn till upphovsmännen och att konsumentperspektivet glömts bort. Han föreslår att tiden för upphovsrätten ska kortas. I dag gäller den i upp till 70 år efter upphovsmannens död. – Det är väldigt viktigt att de som har skapat får möjlighet att tjäna pengar på det de har gjort – under en begränsad tid, säger Jerker Holm. Vad tycker du skulle vara en rimlig tid för upphovsrätten? – Låt oss säga att man använder sig av ungefär samma tider som patentlagstiftningen. Säg 20 år, säger Jerker Holm.
Eva Odefalk