Cancerframkallande asfalt återanvänds

Stockholm, Göteborg och Malmö återanvänder asfalt med tre gånger högre halt av cancerframkallande ämnen än Naturvårdsverket rekommenderar, uppger tidningen Miljö-Aktuellt.
Det gäller cancerframkallande ämnen, som finns i den stenkolstjära som tidigare användes som bindemedel i asfalt. Enligt Jan Christiansson på Naturvårdsverket innebär det att de tre storstäderna bryter mot avfallsförordningen.