680 ton sprängmedel hittat på fartyg i Grekland

Grekiska specialfartyg har bordat ett fraktfartyg som enligt de grekiska myndigheterna visat sig innehålla nära 700 ton sprängämnen. Fartyget har förts till en mindre hamn nordväst om Athen för fortsatt undersökning och besättningen på sju personer har gripits.
Den grekiska regeringen säger att fartyget bordades på grekiskt vatten och att det var på väg till Afrika. Ingenting har sagts om vilken typ av sprängämnen det rör sig om eller vad de kan ha varit avsedda för.