Lågkonjunktur drabbar även vården

För första gången på flera år är det fler arbetsgivare inom offentlig sektor som vill dra ner på nyanställningarna än som vill öka dem. Det visar en ny rikstäckande undersökning. Orsaken är att lågkonjunkturen nu även slår igenom i offentlig sektor, säger Göran Stiernstedt, biträdande landstingsdirektör Stockholm.
Göran Stiernstedt, biträdande landstingsdirektör Stockholm säger att det gäller i stort sett alla personalkategorier. – Överlag så är det för läkare, sjuksköterskor och för många andra personalkategorier samma trend, säger han. En ökande andel av arbetsgivarna inom stat, kommun och landsting säger sig se ett minskande rekryteringsbehov. Det visar en ny undersökning från konsultföretaget Exido, som frågat de 1 200 största företagen och organisationerna inom offentlig och privat sektor. Trots att det ofta upprepas att offentliga sektorn har brist på personal ser så många som en fjärdedel av arbetsgivarna inom offentlig sektor ett minskande behov av att nyanställa. Det är en kraftig ökning från i vintras, då bara en dryg tiondel hävdade det. Orsaken är att lågkonjunkturen nu även slår igenom i offentlig sektor, säger Göran Stiernstedt, biträdande landstingsdirektör Stockholm. – Dels är det de minskande skatteintäkterna som gör att vi inte har råd att anställa. Det finns inga pengar. Det andra är att när andra branscher drar ner så blir det lättare för oss att rekrytera. Vi har ju utbildad personal som har valt att göra andra arbetsuppgifter. Nu kanske de inte har samma möjligheter att göra det längre, säger han. Personalen stannar kvar vid en säker arbetsgivare så länge tiderna är skakiga. Men det gäller för arbetsgivarna inom den offentliga sektorn att vara beredda när hjulen börjar snurra igen. Mycket pekar på att det kan sammanfalla med de stora pensionsavgångarna, säger Ola Källqvist på företaget Exido som gjort undersökningen. – Jag tror att man generellt inom den offentliga sektorn kommer drabbas av en obehaglig kombination av händelser. Dels kommer man få en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Dels är man inte attraktiv på arbetsmarknaden för framför allt de yngre grupperna. Samtidigt kan man kanske inte erbjuda en konkurrenskraftig lön, säger Ola Källqvist. – Alla de här egenskaperna kommer tillsammans göra att rekryteringsbehovet kan bli väldigt stort. Har man då inte förmågan inom offentlig sektor att attrahera personal kan man få problem, säger Ola Källqvist vid företaget Exido som gjort undersökningen.
Åsa Törnqvist