Färre nyanställningar inom offentlig sektor

Arbetslösheten kommer att stiga i år. Det hävdar Sandro Scocco, chefekonom på Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. Han får medhåll av Hans Lindberg, prognoschef på statliga Konjunkturinstitutet, som tror att sysselsättningen inim kommun och landsting kommer att stanna av inom ett år. Bakgrunden är att kommuner och landsting i och med lågkonjunkturen inte har råd att anställa.
– När privat sektor gått dåligt under så lång tid så slår det förr eller senare igenom på kommunernas ekonomier. Därför har vi räknat med att det i år blir enmycket svagare utveckling av sysselsättningen inom offentlig sektor. Förra året försvann 30 000 jobb i privat sektor i Sverige. Ändå steg inte arbetslösheten, det beror på att offentlig sektor nyanställde ungefär lika många. Det berodde dels på att personer som tidigare jobbat inom kommuner och landsting då sökte sig tillbaka, men kanske främst enligt Sandro Scocco på att arbetslösa fick jobb. – Vi har reserver i ekonomin, vi har helt enkelt arbetslöshet. Bortsett från ett visst antal specialisttjänster som läkare med hög utbildning, så kan kommunerna anställa för det finns personal att tillgå, säger Sandro Scocco. Mindre skatteintäkter Men i och med att arbetslösheten har spridit sig överlag i samhället kommer det in mindre skattepengar till kommuner och landsting. Nu har de inte längre råd att anställa på samma sätt och kan därför inte väga upp nergången i den privata sektorn. Den totala arbetslösheten kommer därför att stiga i år, enligt AMS. Trots att kommuner och landsting snart kommer behöva mycket ny personal i och med de stora pensionsavgångarna så tvingas de hålla hårt i plånboken minst ett par år till. – Vi tror inte på någon särskild förbättring under 2004 utan tror att privat sektor kan komma igång lite bättre och att vi får en tydlig uppgång, även om den blir relativt modest. Det betyder att kommunernas ekonomi inte förstärks så mycket före år 2005, säger Sandro Scocco, chefekonom AMS.
Åsa Törnqvist