Mobilsamtal alltid farligt vid bilkörning

Det är alltid farligt att tala i mobiltelefon när man kör, oavsett om föraren använder sig av handsfreeutrustning eller inte. Det visar en studie som Vägverket presenterade på måndagen.
På Vägverket är man förvånad över resultatet. – Jag trodde nog att det skulle vara lite större skillnader och nu visar det sig att det inte är några skillnader, säger Ingemar Skogö, generaldirektör på Vägverket. – Det här är ju den första undersökningen så vitt vi vet som tittar på detta med skillnad på handsfree och vanlig mobiltelefon och den har gjorts på ett ambitiöst sätt. Jag hoppas och tror att den kommer att få stora effekter internationellt också. – Den svåra uppgiften är nu att visa att det inte på något sätt är riskfritt att tala i mobiltelefon när man kör, oavsett om det är handsfree eller inte. Vi måste ju informera på alla sätt att det finns saker som distraherar och ett mobilsamtal är en sådan sak, säger Ingemar Skogö, generaldirektör på Vägverket. Körförmågan försämras Det var i slutet av 2001 som Vägverket fick i uppdrag av regeringen att studera säkerhetsproblemen med mobiltelefoni i trafiken. Slutsatsen är att körförmågan försämras när man pratar i telefon under körning. Det är samtalet i sig, med krav på uppmärksamhet, och inte vilken typ av telefonutrustning bilföraren har som påverkar förmågan att köra. Därför föreslås inget krav på handsfreeutrustning. Fler olyckor än rattfulla Den norska tidningen Verdens gang skriver på måndagen att en dansk studie visar att mobilprat under bilkörning orsakar fler dödsolyckor än rattfulla bilister. Men Vägverket vill i stället betrakta problemet i ett bredare trafik- och samhällsperspektiv och menar att det kan vara bra att ha en mobiltelefon till hands vid exempelvis nödsitiationer och olyckstillfällen. Förbjud DVD Som en rekommendation vill Vägverket att polisen ska få ökade befogenheter för att kunna kontrollera om mobiltelefon har använts vid dödsolyckor. Ingemar Skogö säger också att DVD, tv och annan underhållningsutrustning inte bör placeras så att föraren kan distraheras under körning. – Vi ska inte ha rörliga bilder och underhållning som visuellt syns för föraren och distraherar föraren när han eller hon kör. Mitt intryck är att man lever efter det i praktiken i stor utsträckning. Nu vill vi sätta ned foten och säga att det här får inte förekomma att man distraherar föraren på det sättet, säger Ingemar Skogö. Medvetna om risker Vägverket vill också öka informationen till allmänheten om hur körförmågan påverkas när man använder mobiltelefoner och annan utrustning under körning. Kerstin Jonsson och Göran Wistedt från Stockholm brukar prata i mobiltelefon när de kör. Men båda är väl medvetna om vilka risker det medför. – Jag tror att koncentrationen på bilkörningen påverkas, säger Kerstin Jonsson. – Att man mister koncentrationen är oroande. Koncentrationen är viktig och den kommer i första hand. Telefonin får vänta, säger Göran Wistedt. Hur tror du man kan få bukt med det här problemet? – Ja, det är väl att stifta en lag men det kanske ...jag tycker man bör diskutera saken vidare, säger Wistedt.
Albert Capuder